Gennembrud i ugens forhandlinger

februar 23, 2024

GLS-A har i denne uge forhandlet overenskomster med hhv. 3F og Dansk Metal. 

Sent torsdag fik vi et gennembrud i forhandlingerne med Dansk Metal, som betød, at vi kunne underskrive et forlig om en 2-årig overenskomst. Det er vi meget tilfredse med. Vi har fået nogle resultater igennem, som flugter med de øvrige resultater for det private arbejdsmarked. Desuden har vi fået mere fleksible ferieregler og fokus på efteruddannelse og kompetenceudviklingsstøtte. Der har under forhandlingerne været en god stemning og respekt for begge parters udspil“, siger bestyrelsesformand i GLS-A, Helle Reedtz-Thott. 

Nu skal forliget til afstemning hos lønmodtagersiden.

Vores overenskomst med Dansk Metal suppleres af de aftaler vi indgår med 3F om arbejdstid og løn. Det samlede resultat afventer derfor forhandlingerne med 3F.

Når resultatet fra afstemningen foreligger vil vi informere mere om dette.

I ugens løb har vi også haft lange forhandlinger med 3F. Vi er endnu ikke kommet i mål med forlig på disse områder. I næste uge genoptager vi forhandlingerne med 3F, og vi ser frem til nogle gode og konstruktive forhandlinger. Der er mange ting i spil og forhandlingerne med 3F er foregået i konstruktiv dialog. Vi lægger fortsat vægt på den samlede økonomi i overenskomsten. Store emner er naturligvis fortsat løn og arbejdstid.

Ud over 3F har vi også forhandlinger med HK i næste uge.