De første forhandlinger med 3F og HK

januar 26, 2024

I denne uge tog GLS-A fat i de første formelle overenskomstforhandlinger med 3F og HK.

Organisationerne har udvekslet forslag samt taget hul på drøftelserne og de indledende forhandlinger. Vi har i GLS-A hentet input fra vores medlemskreds, og det er disse input der danner grundlag for vores forhandlinger.

Vi blev mødt af et veloplagt forhandlingsudvalg fra 3F, som havde rullet den røde løber ud og sat indgangsport op “overenskomstkrav-porten”.

Dagene forløb i en god tone og med gode drøftelser og parterne skiltes i god ro og orden.