Sættemøde med HK

december 20, 2023

Vi afholdt den 19. december sættemøde med HK. Et sættemøde er ikke en egentlig forhandling, men bruges som en slags forberedende møde, forud for de egentlige forhandlinger, der begynder i januar. På sættemødet udveksler organisationen indledende tanker omkring rammen for de kommende forhandlinger, og kommer med emner, uden at gå i detaljer med indholdet.

Mødet foregik i ”god ro og orden” og var med deltagelse af sekretariatsmedarbejdere fra GLS-A og de repræsentanter fra HK Privat, som har ansvaret for forhandlingerne på deres side. De første egentlige overenskomstforhandlinger er aftalt til opstart i januar 2024.